miércoles, 6 de noviembre de 2013

Lloc de tránsit

Els llocs de transit, de pas, el no-lloc com a representació icónica d'un estil de vida, front al lloc identitari, subjecte a la historia i al temps, als records i al seu oblit. Parale·lament, Fabra tanque Canal 9. Manolete, si no sabes torear pa qué te metes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario